Pages Navigation Menu

Stress test

Stress test

Stress er en ikke en sygdom, men en risikofaktor for sygdom. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid, dvs. uger til måneder.

Langvarig stress kan føre til alvorlig sygdom som fx hjerte- og karlidelser samt depression. Ca 9% af den voksne befolkning er ofte stressede i dagligdagen (2005-tal).

Har du inden for de sidste 4 uger:

1.Haft svært ved at huske?
2.Haft koncentrations besvær?
3.Haft svært ved at tænke klart?
4.Følt dig rastløs?
5.Været irriteret?
6.Følt dig deprimeret?
7.Haft angstanfald?
8.Haft svært ved at falde i søvn?
9.Haft svært ved at sove igennem?
10.Været meget nervøs?
11.Ikke orket at beskæftige dig?
12.Været initiativløs?
13.Følt dig træt?
14.Røget mere end du plejer?
15.Drukket mere alkohol end du plejer?
16.Haft hovedpine?
17.Haft hjertebanken?
18.Haft trykken for brystet?
19.Følt svimmelhed?
20.Haft ondt i maven?

Shares
Share This