Pages Navigation Menu

PCS

I CoachingPeople SundhedsCenter har vi succesfulde erfaringer med at hjælpe mennesker med PCS tilbage på arbejdet.

PCSHvad er PCS:

Postcommotiosyndrom kan opstå efter en hjernerystelse eller hjerneskade, som senfølge af et slag mod hovedet.
Post betyder efter, commotio betyder hjernerystelse og syndrom indebærer, at der er flere forskellige symptomer.

I Coaching People Sundhedscenter arbejder vi tværfagligt, og hjælper klienten tilbage til et liv i balance.

Vi hjælper også den sygemeldte trygt tilbage til arbejdslivet, som fra opstart er deltids raskmeldt i et optrapnings forløb med et mentorforløb sideløbende. Heidie Graversen fra Coaching People har mange års erfaring i psykoterapeutisk rådgivning indenfor fald og trafik ulykker. Derfor har hun udviklet en meditations cd som der arbejdes med i behandlingen.

Hyppigste symptomer ved PCS er:
Hovedpine, svimmelhed, psykiatriske symptomer og forstyrrelser af koncentration, hukommelse besvær og sensitive sanser samt træthed.

Postcommotiosyndromet ses ofte efter relativt let hovedskade. Syndromet kan dog også optræde efter moderate og alvorlige hjerneskader.
De ses ofte at de som får PCS, har haft en hjernerystelse, der er en mild form for hjerneskade.

Psykologiske og kognitive symptomer
Ofte ses en personlighedsændring som irritabilitet, angst, tristhed og depression efter mild hjerneskade.

De oplever støj som meget ubehageligt, tåler ikke stærke følelsesmæssige belastninger, større samlinger af folk, og tåler mindre alkohol.

Hovedpine
Hovedpine forekommer hos 25-80% efter mild hjerneskade. Hovedpinen kan ligne migræne.

Svimmelhed
Svimmelhed efter mild hovedskade, en fald ulykke er nok. Svimmelheden kan opstå hvis der være skade på hjernens balanceorgan. Nogle mennesker oplever også syns og høre forstyrrelser når de har svimmelhed.

Kilde materiale:
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/sygdomme/neurokirurgi/hjernerystelse-senfoelger/ 

Reference.pdf

Shares
Share This