Pages Navigation Menu

Stress spotter uddannelse

Stress spotter uddannelse

Uddan jeres egne STRESS-SPOTTERE
Stress på arbejdspladsen er et voksende problem og ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil stress være en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. CoachingPeople Sundhedscenter tilbyder derfor virksomheder at uddanne medarbejdere som stress-spottere, som vil gøre det muligt at indkredse og opfange signaler på stress og ubalancer blandt kollegaerne – før det fører til sygemeldinger og sammenbrud.

Deltagerne i et stress-spotterkursus vil lære at ’læse’ stresssignaler og få øvelse i at kommunikere på en mere åben og empatisk måde med deres arbejdskollegaer. På den måde bliver det ofte mere legalt at spørge ind til kollegaen, uden at han eller hun føler, at deres grænser bliver overtrådt.

Spar penge
CoachingPeople Sundhedscenter arbejder i det daglige i tæt samarbejde med mange større virksomheder og den offentlige sektor. Vi har stor erfaring med stresshåndtering og udarbejdelse af personlige coachingforløb blandt medarbejdere, som pludseligt rammes af stress. Vi kan se i vores daglige kontakt med virksomhederne, at det, som ofte mangler på arbejdspladserne, er at der er nogle som har fokus på at opdage stressen hos deres kollegaer i tide. Det er helt fint en gang imellem at have gå-hjem-møder og anden undervisning om stress, men det er i de daglige spidsbelastninger, at man skal kunne spotte stressen og handle på det. Det er en stor fordel at have en stress-spotter i firmaet – der kan spares mange penge på unødige sygemeldinger.

Forebyg stress – en god investering
Ved at sende medarbejdere på et stress-spotterkursus kan virksomhederne samtidig få udarbejdet en konkret handleplan til varig forbedring af det psykosociale miljø, så stress kan forebygges og som samtidig gør det muligt – med enkle værktøjer – også at få øje på andre problemer på arbejdspladsen; som eksempelvis mobning.

PauseMindfulness og PauseYoga
Mindfulness og Yoga er effektive metoder til at afhjælpe og forebygge stress på arbejdspladsen. Yoga er også effektivt til at afhjælpe gener ved belastende arbejdsstillinger, som kan medføre muskelspændinger og smerter i f.eks. ryg, nakke, skuldre og arme. Ved at blive bevidst om signalerne fra krop og sind, bliver man bedre til at reagere på dem i tide. Dermed kan langvarige sygdomsforløb i de fleste tilfælde undgås.

Fordele for virksomheder og de enkelte deltagere i et Stress-spotterforløb:
– Ruster den enkelte deltager i et personligt udviklingsforløb
– Lærer at spotte faresignaler før et stresssammenbrud
– Styrker kommunikationen på arbejdspladsen
– Giver større forståelse for andres følelsesliv – øget empati
– Færre sygemeldinger
– Øget trivsel på arbejdspladsen

Heidie Graversen har været med til at vinde Best Place to Work i It-virksomheden Axcess som In-House stress coach og underviser: læs mere her.

Shares
Share This