Stress nedbrud

Kom styrket tilbage til arbejde efter stress nedbrud

Sygmeldte

Vi går aktivt ind og hjælper sygemeldte med selv at få indflydelse på egen fremtid og succes. Du bliver bedre rustet til at udføre dit arbejde i en hverdag, der også rummer privatliv og evt. følgesmerter og symptomer fra sygdomsforløb og stress.

Faktorer i coaching

En væsentlig faktor i coaching af dig som sygemeldt er at skabe klarhed over din egen situation for at opnå den bedste mulige tilbagevenden til din arbejdspladsen. De mennesker vi arbejder med opnår som oftest markante forbedringer i deres arbejdsliv og privatliv og oplever at stå styrket efter forløbet og har lettere ved at håndtere stress og evt. smerter.

Tackling af udfordringer

Vi tackler dine udfordringer og bidrager med løsningsorienterede værktøjer. Vores tilgang til de mennesker vi coacher, er individuel og vi tilpasser både redskaber og metoder til den enkelte. Vi går målrettet efter at finde netop dét værktøj, som passer til den enkelte, så der bliver handlet og den sygemeldte ikke når at føle sig opgivet. Måske virker et coachingsforløb bedre ude i naturen. En aktiv gåtur med en coach kan få nogle mennesker til bedre at kunne handle og se muligheder i stedet for begrænsninger. Det handler om at møde de mennesker vi arbejder med i øjenhøjde.

Fundamentet

Fundamentet for personlig succes handler om øget selvværd og mod, harmonisk indre og ydre kommunikation samt evnen til at håndtere stress og skabe og indgå i positive relationer med sine medmennesker

“At bede om hjælp er ikke en svaghed, men en styrke.”