Piskesmæld

Vi  arbejder helhedsorienteret med piskesmæld og andre former for chok-traume oplevelser herunder hjernerystelser, efter eksempel trafik og fald ulykker, hvor mange af symptomerne er ligner hinanden.

Piskesmæld?

Den klassiske piskesmældsskade sker ofte for personer i en bilulykke, som påkøres bagfra, forfra eller fra siden i høj eller lav hastighed.

Skadesituationen medfører ofte en ekstrem voldsom bevægelse i halshvirvelsøjlen.

Piskesmældsskader er en skademekanisme, som kan få en række følger af forskellige symptomer, som dobbelt syn, hukommelses tab, tinnitus og migræne m.m.

Hyppigt ses det efter at piskesmældsskade er indtruffet, at den skadeslidte typisk oplever stærke muskelsmerter i nakke- og halsregion.

Disse smerter kan blive efter fulgt af bl.a. svimmelhed, , hukommelsesproblemer, udtalt træthed, tab af koncentrationsevne og kognitive funktions tab af forskellig karakter.

Nogle piskesmælds ramte oplever også smerter føleforstyrrelse i arme og ryg, , kæbesmerter og en øget stress i kroppen samt depression, ses også som en af senfølgerne.

Følger af en piskesmældsskade rammer den skadelidte men også deres familie oplever ofte en adfærdsændring hos den ramte i dagligdagen.

Hvad gør vi?

I CoachingPeople er vi eksperter til at hjælpe piskesmælds ramte – og deres pårørende, da det ofte er svært at forstå denne adfærdsændring en piskesmældsklient står i med smerter med koncentrationsbesvær, stærk hovedpine og hukommelsestab m.m.

Vi arbejder tværfagligt og sikrer derved vi et trygt og effektivt forløb ved at arbejde med psyke og krop.

Individuel psykologisk rådgivning tilbydes af specialist i piskesmæld.