PCS

Postcommotiosyndrom kan opstå efter en hjernerystelse eller hjerneskade, som senfølge af et slag mod hovedet.
Post betyder efter, commotio betyder hjernerystelse og syndrom indebærer, at der er flere forskellige symptomer.

Symptomer

Hovedpine
Hovedpine forekommer hos 25-80% efter mild hjerneskade. Hovedpinen kan ligne migræne.

Svimmelhed
Svimmelhed efter mild hovedskade, en fald ulykke er nok. Svimmelheden kan opstå hvis der være skade på hjernens balanceorgan. Nogle mennesker oplever også syns og høre forstyrrelser når de har svimmelhed.

Terapeutiskforløb kan give dig balance i livet

I Coaching People Sundhedscenter arbejder vi tværfagligt, og hjælper klienten tilbage til et liv i balance.

Vi hjælper også den sygemeldte trygt tilbage til arbejdslivet, som fra opstart er deltids raskmeldt i et optrapnings forløb med et mentorforløb sideløbende. Heidie Graversen fra Coaching People har mange års erfaring i terapeutisk rådgivning indenfor fald og trafik ulykker. Derfor har hun udviklet en meditations fil, som der arbejdes med i behandlingen.