Pages Navigation Menu

Trivsels træning for medarbejdere

Trivsels Træning for medarbejdere på arbejdspladsen.

Trivsels træning for medarbejdereTrivselsTræning: et kursus med fokus på arbejdsglæde og stressforebyggelse, samt at udvikle et sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Ved at øge bevidstheden på de fysiske og psykiske signaler mennesket oplever under pres, og ved at få metoder til at imødekomme disse, kan man øge trivslen og undgå at stress bliver en udfordring og påvirker arbejdsmiljøet. Virksomheden opnår derved, at medarbejderen bliver bedre til at tage ansvar for egen og andres trivsel.

Medarbejderne deltager i et seminar, hvor deres bevidsthed om egen trivsel trænes. Vi har fokus på forebyggelse men også peak perioder.

I TrivselsTræning indgår følgende:

– Læring om hvordan vi som mennesker er sammensat.

– Hvordan vores krop og hjerne samarbejder eller modarbejder hinanden under stress

– Stressforebyggende mentale afspændingsøvelser

– Arbejdsglæde og en sund arbejdskultur

– Fysiske stressreducerende aktiviteter

– Trivsel og arbejdsglæde i hverdagen

TrivselsTræning er et 3½ timers seminar (inkl. pause) eller kan afholdes over 2 x 2 timers moduler, alt efter behov.

Coaching People Sundhedscenter anbefaler at modulerne bliver fordelt med ca. 2 ugers mellemrum. Med dette interval bliver det muligt for medarbejderne at implementere teknikkerne i dagligdagen, og at opnå erfaring imellem modulerne.

Alle underviserne er uddannede stresscoaches og er virksomhedskonsulenter, som har indgående erfaring med trivsels- og stresshåndtering.

Pris:
3½ timers seminar, 2 undervisere kr. 6000 (ex. moms)

2 x 2 timers seminar, 2 undervisere kr. 8000 (ex. moms)

Shares
Share This