Pages Navigation Menu

Stress Spotter

 Uddan jeres egne Stress-Spotter

Stress på arbejdspladsen er et voksende problem, og ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil stress være en af de største sygdoms faktorer i år 2020. CoachingPeople Sundhedscenter tilbyder virksomheder, en ny uddannelse til  medarbejdere som “stress-spottere”– før det fører til sygemeldinger eller kollaps.

Hvad får I: Praksisnære værktøjer til at spotte stress signaler, mere trivsel og et lavere sygefravær.

Resultat: Sundt arbejdsmiljø der forebygger, skaber tryghed, øger Work-Life Balance, som ses på bundlinjen

Deltagerne vil på Stress-Spotter lære at ”læse” stress signaler og bliver trænet i kommunikation. På den måde bliver det mere legalt at spørge ind til kollegaen, uden at deres grænser bliver overtrådt.

Spar penge
CoachingPeople Sundhedscenter er i tæt samarbejde med mange større virksomheder i det private og i den offentlige sektor. Vi har mange års erfaring i stress håndtering hos medarbejdere, som rammes af stress. Vi kan se at ofte mangler, den forebyggende indsats. Ved at have fokus på en sund kultur med en forebyggende indsats skabes der tryghed og arbejdsglæde hos medarbejderne. Så det er en stor fordel at have en stress-spotter på arbejdspladsen. Det ses direkte på bundlinjen, da der spares mange penge på sygemeldinger. Forebyggelse giver tryghed, som igen skaber arbejdsglæde hos jeres ansatte.

Forebyg stress – en god investering
Vi ved det er dyrt med sygemeldinger, og det har store omkostning for den der rammes af stress, men også for de kollegaer, der er tilbage i afdelingen. Der er ca. 35.000 danskere der hverdag syge meldes med stress, og det tal er stigende.

Det har konsekvenser for hele teamet når en leder går ned med stress, der er lavet udregninger på, at det koster omregnet ca. 1 million om året at have en leder sygemeldt, og det påvirker og overbelaster omgivelserne, så det er en god investering, at tænke i den forebyggende og tidlig indsats. I får praksis nære værktøjer til at bruge i hverdagen, det skaber øget trivsel blandt de ansatte.

Pause Mindfulness

Mindfulness handler om bevidst nærvær, og det er en effektiv metode til at afhjælpe og forebygge stress på arbejdspladsen. Ved at blive bevidst om signalerne fra krop og sind i nuet, bliver du og dine kollegaer bedre til at reagere på dem i tide. Vi træner meget lette teknikker, som de ansatte kan bruge på jobbet.

Walk & Talk

Vi også fokus på den daglig sparring som enkelt kan tages ved at indlægge en fast daglig Walk and Talk evt. i forbindelse med frokosten. Det er effektivt, vi kalder det en ventil til trivsel. Ved at skabe en kultur i jeres afdelinger, hvor de ansatte går fx: to og to fra teamet, hvor de får talt lidt om de ting der fylder nu og her. En sund kultur hvor der sparres internt,

Fordele for arbejdspladsen ved at tænke forebyggelse med et Stress-Spotter forløb:

– Ruster den enkelte deltager i et personligt udviklings forløb

– Lærer at spotte signaler før et stress kollaps

– Styrket kommunikation på arbejdspladsen

– Giver større forståelse for andre og øget trivsel

– Færre sygemeldinger

– Bedre arbejdsmiljø og styrket arbejdsglæde blandt de ansatte

– Øget trivsel på arbejdspladsen.

Reference:

IT-virksomheden Axcess som In-House stress coach og underviser: læs mere her.

Shares
Share This