Pages Navigation Menu

Ekstern Trivsels- & Forebyggelse konsulent til familie afd. og skole området.

Ekstern Trivsels- & Forebyggelse konsulent til familie afd. og skole området.

Ekstern Trivsels- & Forebyggelse konsulent.

Vi samarbejder med Kommuner på områder med udsatte sårbare familier med belastede børn og unge. Vi indgår yderligere i et tværfagligt samarbejde på skoleområdet som trivselskonsulenter.

Vi er fleksible, nærværende og høj på faglighed
Vi kobles på der, hvor de traditionelle offentlige tilbud ikke dækker.

Vi løser opgaver for bl.a. belastede og sårbare børn eller familier. Vi kan indgå som sparrings partner til familie og unge afdelingen, i sundhedsplejen og kan indgå i konkrete tværfaglige opgaver på skoleområdet.

Vi kan indgå som støtte- kontakt person for unge og for sårbare familier.                                                                                                                                                         

Som eksterne forebyggelses konsulenter støtter og arbejder vi med belastede familier, behovs børn eller på skoler hvor der er klasser. Vi arbejder i det krydsfelt hvor der er udfordringer med mistrivsel hos børn, unge eller hos faggrupperne.

Efter den nye skolereform står mange skoler med nye udfordringer med inklusion, da de lange dage slider på både lærerene og eleverne. Det giver mange steder et højere sygefravær hos de professionelle og det påvirker eleverne og klassetrivsel, især ADHD og andre særlige behovsbørn, som ikke er gode til nye undervisningsrammer og rokeringer, så de reagere meget.

Som forebyggelses konsulenter har vi arbejdet på familie og i børnehøjde igennem fire år, både individuelt for at støtte børn og familier der mistrives.

Vi arbejder med trivsel og en tidlig indsats i hjemmet hos de belastede familier, som ikke har ressourcerne eller er kørt fast i at se deres barn/børn i mistrives og har det svært i skolen måske er der mobning eller ekskluderet.

Vi som eksterne trivselskonsulenter været ude på skoler, hvor vi har haft med opgaver at gøre, lige fra direkte samtaler med et barn i et forløb både på skolen eller med hele sårbare familier i hjemmet. Et reaktionsmønster hos et barn der mistrives er markant øget vrede eller tristhed og sorg en mere indad reaktion det er forskelligt alt efter, hvilket barn der er tale om og de sociale forhold spiller også ind her.

Vi indgår også som mentor, mægler eller observatør ved konflikt håndterings opgaver i et tværfagligt øjemed, både individuelt og mellem skole og forældre.

Vi indgår i et Kommunesamarbejde der har fokus på effektiv indsats

Ekstern Konsulent Rådgivning, vil give jer som kommune en professionel samarbejdspartner vi løser bl.a.

  • Udredningsforløb strækker sig typisk fra 2 – 6 måneder
  • Minimal indgriben i familien
  • Skriftlig feedback og evaluering
  • Sikkerhedsplaner der passer på barnet
  • Tydeliggørelse af forældrerollen
  • Støtte- kontakt person for borgeren
  • Observatør Trivsels opgaver på skoleområdet
  • Et Stærkt Partnerskab med Kommunen i helhedsorienteret tværfaglige indsatser .

 

 

Shares
Share This