Pages Navigation Menu

Erhverv

Mestringsforløb tilbydes til medarbejdere. Mennesker i vækst arbejder bedre, når de er målrettet, trygge og i trivsel.

1129

 

 

Mestringsforløb til medarbejder er med til at skabe motivation, trivsel og sikre på langt sigt et lavere sygefravær og det forebygger bl.a. stress og langtids sygemeldinger, det er sund fornuft.

Motivations forløb de ansatte i erhvervslivet.

Coaching People SundhedsCenter skræddersyr et forløb, som passer netop til jeres medarbejdere på arbejdspladsen.

10703135_ml

Kommunikation er stærkest når den er tydeligt udtrykt.

Med god kommunikation skabes et bedre samarbejde, så der derigennem opnås en større respekt blandt kollegaer,  og det vil reducere stress og mobning i krogene.

Udvikling skaber resultater.
Når medarbejdere kender sig selv godt, udviser de en større rummelighed og accept af sig selv og andre. Så er det  lettere at samarbejde og motivere sig selv og i teamet.

Tidlig indsats: Opnå et lavere sygefravær hos de ansatte, ved at forebygge stress!

I får stress værktøjer til at tackle hverdagen,så I kan undgå langvarig påvirkning af stress, som i værste tilfælde kan give sygemeldinger.

Erhvervs coaching  holder fokus på den enkelte medarbejder, for at komme stress i forkøbet. Der kan være mange årsager til stress: den arbejds relaterede eller stress i privatlivet. Stress kan opstå gennem længere tids overskridelse af grænser fx: hvis vi ikke lever overens med vores værdier, konflikter eller problemer med ens børn eller ens partner m.m.

Vores stress coaches har en bred faglig viden, så vi kommer omkring de fleste problem stillinger både den arbejdsmæssige såvel som det privat relateret.

Opfølgning er vigtig.
Vi er meget bevidste om behovet for konstant opfølgning af  medarbejderne.

Derfor tilbyder vi: “få en IN-House Coach” Ring til os for nærmere information.

Shares
Share This