Jobparat & Mestringsforløb til ledige sårbare unge

Jobparat & Mestringsforløb til sårbare unge ml. 16 og 30 år der er ledige via jobcenter.

 

Mange unge er sårbare og særligt udsatte, med forskellige diagnoser, eller er under udredning, der mangler personlig udvikling og redskaber for herigennem at blive mere robuste til at mestre hverdagen for at blive uddannelses og jobparate.

Stress el. Depression samt lavt selvværd og ensomhed er hverdagen for mange unge, vi tilbyder 6 ugers op til 13 ugers tværfaglige mestringsforløb.

Jobparat & mestringsforløb til ledige sårbare unge

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder effektive og helheds- orienterede forløb for kommunens unge ledige.  Tværfaglige 6 ugers op til 13 ugers tilbud til udsatte og særligt sårbare unge borgere. I Coaching People Sundhedscenter har de unge mulighed for både individuelle forløb og at indgå i gruppeforløbene med psykologisk rådgivning, mestering og afklarings forløb hen imod job eller uddannelse, hvor kropterapeutiske teknikker som Mindfulness samt selvværdsopbygning indgår. De unges personlige udvikling og mestering af eget liv er i fokus. Vores forløb er lagt an på udannelses- & arbejdsmarkeds parathed.

Forløbets indhold:

Vi har stor succes med, at vi som udgangspunkt sætter fokus på, den enkeltes aktuelle tilstand og situation.

Der indledes altid ved hvert forløb, med en uddybende forsamtale.

Alle forløb har altid fokus på både fysisk og psykisk sundhed, hvor vi ser på de arbejdsmæssige og familiemæssige udfordringer.

Vi arbejder med at øge forståelsen for kroppens og psykens reaktioner under fx: stress, for der igennem at øge den unges trivsel og parathed til at indgå i samfundet.

Mentorordning tilbydes

Vi tilbyder Mentorordninger i CoachingPeople Sundhedscenter. Tilbuddet er til unge området. Vores forløb er baseret på 6 til 13 uger, ved længere forløb efter nærmere aftale.

Første møde og screening af borgeren på Kommunen er fast pris kr. 950,- a 45 min. incl. transport.

Vores priser er inklusive forberedelse, rapportering, evaluering.

Hos os har  de unge borgere mulighed for at kontakte os pr. telefon og sms også udenfor almindelig arbejdstid.

/ Nyhed til sårbare piger

Gruppeforløb til særligt udsatte unge piger, med flere diagnoser.

Via anderkendende terapeutisk rådgivning arbejder vi i gruppen, ud fra den kognitive psykoterapeutisk grundelement, så vi har fokus på at øge den enkeltes bevidsthed om egne reaktioner, handlemuligheder og følelser, samt at forberede tilbagevenden til et liv med indhold og trivsel hen imod en tilværelse i uddannelse eller job.

Vi arbejder tværfagligt med både mental og fysisk sundhed, mindfulness indgår i forløbene. Vi giver de unge værktøjer til at finde fodfæste, så de unge efter endt forløb står med en øget forståelse og en større rubosthed, hvordan de efterfølgende undgår stress og bliver mere nærværende med ro i hverdagen. Derved undgår vi sygemeldingerne i fremtiden.

Alle takster er inkl. supervisionsandel og forberedelse og ekskl. moms. Vi udarbejder altid en samarbejdsaftale i forbindelse med alle konsulent opgaver og unge forløb.

Vores forløb strækker sig over 6 uger.

  1. Uge: Indledende session hvor vi afdækker hvad der udfordre dig (ca 1 time)

2- 6 Uge: Samtalegruppe og bedre kontakt til kroppen med Mindfulness ( i alt 1.5 timer)

Holdene består af max 8 deltagere og 2 terapeuter deltager.  torsdage tid: 10 – 12

Individuelle samtaler kan kobles på forløbet efter aftale.

 

Temaer vi har fokus på når vi kører afklaring og mesterings forløbene:

Hvilke tanker og mønstre belaster dig.

Træner din forståelse for egne reaktionsmønstre.

Grænsesætning.

Fokus på dine prioriteringer.

Vi arbejder med at øge selvværd og selvtillid.

Vi træner det at se nye muligheder og øger selv indsigt, så de unge bedre kan takle negative mønstre.

Vi træner vejen videre hen imod uddannelse eller job

I forløbet vil der også være fokus på kroppen og nærvær så vi træner kropssprog og kommunikation

 

Første møde og screening af borgeren på Kommunen er fast pris kr. 950,- a 45 min. incl. transport.

Vores priser er inklusive forberedelse, rapportering, evaluering.

Hos os har  de unge borgere mulighed for at kontakte os pr. telefon og sms også udenfor almindelig arbejdstid.